Teamcoaching

Goede onderlinge communicatie is essentieel voor teamprestaties op hoog niveau. Goed communiceren betekent dat mensen elkaar begrijpen, zowel in woord als hun gedrag en drijfveren. Begrip en acceptatie van elkaars ‘anderszijn’ en waardering hebben voor elkaars kwaliteiten waarmee het team wordt versterkt, dat is de uitdaging voor de meeste managers. Met een teamanalyse op gedrag en drijfveren krijgt iedereen inzicht in elkaars kwaliteiten en de kracht van hun onderlinge verschillen.

 

Een gecertificeerde Consultant van Success Group zal voor de teamcoaching eerst individuele assessments afnemen waarna een analyse van de teamsamenstelling gemaakt. Vervolgens zal tijdens teamsessies de krachten en uitdagingen van een team verder in kaart worden gebracht en besproken. Daarbij kijken wij  naar wat goed gaat en waar energieverlies plaatsvindt en vooral, waaròm dat plaatsvindt. Tijdens de teamsessies stimuleren wij iedere deelnemer om open met elkaar te communiceren en sturen wij op een gezamenlijke aanpak en voornemen. Wij werken aan het besef dat iedereen eigen, unieke kwaliteiten inbrengt en hiermee het team verder kan helpen.

 

Transitiefase en -proces

Als individuele kwaliteiten de ruimte krijgen en goed worden ingezet, kan iedereen het verschil maken binnen een team. Juist als het team zich in een transitieproces bevindt door reorganisatie of strategische koerswijziging, is teamcoaching een uitstekend instrument voor verbinding en samenwerking. Door onrust en onzekerheden kunnen de teamkwaliteiten minder effectief functioneren. Door middel van de combinatie individuele en groepsaanpak wordt het zelfinzicht vergroot bij betrokkenen. Tevens wordt helder bij wie de krachten liggen om het team mee te nemen op het gekozen pad. Middels een aantal sessies zal op een systemische wijze gekeken worden naar de fases van het transitieproces waarin iedereen zich binnen het team bevindt. Wij richten ons op inzicht krijgen in ieders rol en kwaliteiten en waardering en begrip voor de verschillen die binnen het team bestaan. Tevens sturen wij op motivatie om ‘het verschil’ te willen maken binnen het team. Insteek van de sessies is het proces op een kwalitatief goede wijze versnellen voor alle betrokkenen en om de onzekerheden waarmee een transitie gepaard gaat te elimineren. En hierbij gaan wij uit van de mooie spreuk: 'iedereen wil wel veranderen, maar niet veranderd worden'.


Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw team!

 

A:   Maanweg 174, 2516 AB Den Haag                                                                                      copyright 2017 SuccessGroup

E:   info@successgroup.nl

 

 Success Group is onderdeel van de Astorium Groep