Executive coaching

De kwaliteit van de manager zegt veel over een organisatie. De managers zijn immers de sleutelfiguren bij het bereiken van bedrijfsdoelen. Van hen wordt verwacht dat zij noodzakelijke veranderingen tot stand brengen. Iedere verandering en vooruitgang kan echter alleen als de manager de juiste steun en middelen krijgen. Pas dan zullen zij effectief en efficiënt omgaan met personeel en productiemiddelen. Maar hoe goed worden zij daarin begeleid? Waar kunnen zij terecht met hun vragen en twijfels, zonder zichzelf kwetsbaar te maken op hun positie?

 

Goed inzetten en begeleiden van personeel op het doel waar het team voor staat is de belangrijkste taak van de manager. Dat vraagt om een manager die zichzelf en het team goed kent, maar ook om een manager die bedrijfsbreed kan kijken, over de grens van zijn eigen team en belangen. Van wie krijgt hij bij deze belangrijke taak begeleiding en aandacht? En wat als een manager helemaal geen twijfels en vragen heeft? Wat zegt dat eigenlijk over hem? Is hij dan de juiste man op de juiste plek? Met coaching is hiervoor aandacht, aandacht die vanuit de directie soms lastig is te geven omdat vertrouwelijkheid en bedrijfspolitieke aspecten veelal een rol spelen.

 

Aandacht, reflectie en groei

Alles wat aandacht krijgt groeit. Bij executive coaching wordt vanuit strategisch perspectief aandacht besteed aan functioneren en toekomstvisie, zowel persoonlijk als bedrijfsbreed. Het gedrag van de manager en diens drijfveren komen aan de orde evenals het functioneren van het team en de invloed van de manager hierop.

Aandacht wordt besteed aan de verschillen in het team en de overeenkomsten; de successen en valkuilen en de twijfels en vragen. Vanuit een strategische personeelsplanning kan bijvoorbeeld naar voren komen dat bepaalde managers niet passen bij de strategie van morgen. Met executive coaching kan in dit, soms pijnlijke, proces een stap gemaakt worden naar bewustwording, realiteitsbesef en creativiteit naar de toekomst. Of, als een team minder functioneert dan de manager wil, kunnen de leiderschaps- en managementvaardigheden worden besproken waaruit oplossingen komen die dit aanpakken.

De executive coaches die zich hiermee bezighouden, hebben zelf ruime leidinggevende ervaring en weten uit ervaring welke probleem – en twijfelpunten binnen de functie opgesloten liggen. De coach prikkelt en stimuleert dit proces.

 

Onze executive coaching is gericht op vier pijlers:

• zelfinzicht, waarbij interpersoonlijk gedrag en drijfveren aan de orde komen

• realiteitsbesef, waarbij reflectie van gedrag en drijfveren situationeel op omgeving aan de orde komen

• toekomstvisie, waarbij verschillen en overeenkomsten in persoonlijke- en organisatiedoelen aan de orde komen

• ontwikkeling, waarbij de mogelijkheden die de overeenkomsten op de doelen kunnen geven worden aanpakt.

 

De kracht van executive coaching ligt in de externe, onafhankelijke betrokkenheid bij het functioneren, het welbevinden en de ontwikkeling van de betrokken manager, waarbij de strategische agenda van de organisatie in het vizier blijft. 


 

A:   Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag                                                                                      copyright 2022 SuccessGroup

E:   info@successgroup.nl     

 

                                                                                                     algemene voorwaarden