Mensen

Success Group bestaat uit ervaren Management Consultants en Executive coaches die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend. Ondernemende mensen, die weten wat een bedrijf leiden en risico’s nemen inhoudt. Die creatief met alle vraagstukken en belangen omgaan en mensen en organisaties op een andere manier naar vraagstukken kunnen laten kijken. Niet alleen door vragen te stellen, maar ook door eigen denkkracht en die van de gehele organisatie in te zetten. Want de beste ideeën en oplossingen zijn vaak simpel en kunnen uit onverwachte hoek komen.

 

Success Group is een netwerkorganisatie en werkt samen met de Astorium Groep. Daar waar Astorium zich bezighoudt met personeelsvraagstukken op het gebied van instroom van personeel, houdt Success Group zich bezig met vraagstukken rondom doorstroom, en zo nodig uitstroom, van personeel.

 

Success Group is o.a. samenwerkingspartner van de Rijksuniversiteit Leiden voor het alumni-coaching-program.

mr Petra van Trommel-Obèr, Executive coach, Vertrouwenspersoon

Eigenaar en Managing Partner

Petra is oprichter van de Success Group en mede-eigenaar van Astorium. Begonnen in de advocatuur en na diverse management functies binnen de bank- en verzekeringsbranche, heeft zij het werving- en detacheringsbureau Astorium uitgebouwd.

 

Met de Success Group richt Petra zich op de richting waarin haar hart ligt, mensen en organisaties vooruit helpen bij de doelen die zij zichzelf stellen. Zowel op strategisch als op operationeel gebied weet Petra op stimulerende wijze managers en medewerkers in beweging te krijgen, ideeën uit de organisatie te halen en de onderlinge verbondenheid binnen de organisatie te prikkelen en te versterken.

Petra is:

  • Gecertificeerd Mediator en Vertrouwenspersoon
  • Gecertificeerd consultant voor de inzet van Disc-instrumenten
  • Lid Nederlandse Orde van Beroepscoaches
  • Lid Nederlandse vereniging voor Personeelsbeleid
  • Lid Vereniging van Vertrouwenspersonenen
  • Samenwerkingspartner Rijksuniversiteit Leiden
 

mr Anouk Talitsch, Advocaat & Mediator

Samenwerkingspartner

Anouk is specialist in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zij begeleidt projecten zoals reorganisaties en het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, onder meer in de sectoren Zorg, Welzijn en Cultuur. Anouk helpt organisaties om in een vroeg stadium van een project de juridische (on)mogelijkheden te onderkennen, om zo de ruimte te creëren het project zo bedrijfseigen mogelijk vorm te geven en vervolgens uit te voeren, met oog voor organisatie en medewerkers. Gesprekken met OR en vakbonden horen daar ook bij. Als mediator is zij gespecialiseerd in boardroom-mediaton en arbeidsmediation.

 

Kernwoorden voor de werkwijze van Anouk zijn: van (strategisch) ontwerp naar (strategisch) doen, deskundig, korte lijnen en snel schakelen. De menselijke maat staat bij dit alles bovenaan; zonder kan immers geen enkele organisatie voortbestaan.

 

contact: info@successgroup.nl

 

A:   Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag                                                                                      copyright 2022 SuccessGroup

E:   info@successgroup.nl     

 

                                                                                                     algemene voorwaarden