Functioneren en ontwikkelen

Bij bedrijven lopen geregeld medewerkers rond die òf moeite hebben met het tempo van de organisatie, òf die door de duur van hun dienstverband wat murw zijn geworden. De vraag is natuurlijk, accepteer je dit als manager? En zo ja, wat doet dat met de rest van de medewerkers?
 
Success Group gelooft erin dat iedereen in de organisatie, inclusief de betrokkene, gebaad is bij het bespreekbaar maken van patronen die kunnen worden doorbroken, zodat gewerkt kan worden aan perspectief. Dit kan doordat één van de coaches van de Success Group de manager coacht om de situatie aan te pakken of dat het vraagstuk door een coach van Success Group met betrokkene wordt opgepakt waarbij gewerkt wordt aan perspectief voor alle betrokkenen.
Binnen ieder ontwikkeltraject wordt één of meer assessments ingezet, zodat een objectieve component in het traject wordt opgenomen. Op basis van de resultaten worden ontwikkelvragen nader bekeken. Dit onderdeel wordt in het ontwikkelproces opgenomen zodat betrokkene tot meer zelfinzicht komt, wat nodig is om aan de slag te kunnen gaan met ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen dan echte verandering tot stand komt, omdat het van betrokkene zelf uitgaat en het proces plaatsvindt binnen een discrete, veilige omgeving.
Success Group levert gerichte verbetertrajecten of ontwikkelprogramma's waarbij desgevraagd ook de juridische agenda wordt meegenomen en -gewogen in de gezamenlijke aanpak.
 
Neem vrijblijvend contact op, zodat wij meteen actief met u kunnen meedenken op dit vraagstuk.

 

A:   Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag                                                                                      copyright 2022 SuccessGroup

E:   info@successgroup.nl     

 

                                                                                                     algemene voorwaarden