Partners en samenwerking

Success Group is onderdeel van de ASTORIUM Groep. De kracht van beiden is, dat we klanten kunnen helpen bij hun strategische personeelsplanning door zowel diensten op instroom, doorstroom als uitstroom van personeel te bieden. Samen met de klant brengen we in kaart wat nodig is voor het bouwen en behouden van succesvolle teams.
Success Group werk voor gerenommeerde klanten. Met een aantal opleidingsinstituten heeft Success Group een samenwerkingsverband. Dit zijn:
 
  • Rijksuniversiteit Leiden
  • Technische Universiteit Delft
  • Haagse Hogeschool
  • Nyenrode Business School
 
De samenwerking richt zich op kennisdeling en meedenken met alumniprogramma's, zodat kennis en vaardigheden aansluiten op arbeidsmarkt en praktijk.
 

Success Group ondersteunt opleidingsprogramma's voor meisjes in derde wereld landen, waar meisjes vaak achtergesteld worden, via het Girl's First programma van Plan Nederland. Success Group wenst ieder kind toekomstperspectief in het leven en kan met dit programma daar heel direct een bijdrage in leveren door een deel van haar jaarwinst hiervoor beschikbaar te stellen. 

 

A:   Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag                                                                                      copyright 2022 SuccessGroup

E:   info@successgroup.nl                                                                                                           algemene voorwaarden

 

 Success Group is onderdeel van de Astorium Groep